HEAD OFFICE

Ramananda Chowk, Janakpurdham, Dhanusha, Nepal

Email: aasamanjnk@gmail.com

Phone: :- +977-041-522473

CONTACT OFFICE

Mahalaxmisthan, Lalitpur, Nepal

Email: aasaman@gmail.com

Phone: :- +977-01-5171649