Applicants sortlisted for the position of Community Facilitator

Aasaman Nepal Publish Applicants sortlisted for the position of Community Facilitator Under  Strengthening Local Governance for Inclusive Quality Education for Saptari, Dhanusha, Mahottari, Rauthat & Parsa district.

Aasaman Nepal, Janakpur
Applicants sortlisted for the position of Community Facilitator
SN Name Address District Sex Contact Information Remark
1 Rosahni Kumari Shah Birgunj S.M.C., Ward no.-20, Alau, Parsa Parsa Female 9865018139
2 Rempu Kumari Yadav VDC Paterwa, Saptari Saptari Female 9805954736
3 Pachu Lal Majhi Sarlahi Sarlahi Male 9844116666
4 Mahendra Majhi District Rautahat VDC Laxmipur (Do) 5 Rauthat Male 9845895658 .9845608258
5 Babi Daisy Gupta Jayanagar-5 Rautahat, Nepal Rauthat Female 9842124294
6 Rama Shankar Pd Yadav Pipra Rautahat Rauthat Male 9845191711
7 Gita Kumari chaudhary. District Rautahat VDC  Sakhuawa Dhamaura-3 Rauthat Female 9817284663/9845700000
8 Julum Thakur Bariyarpur Rautahat Rauthat Male 9845118037
9 Sabita Lama Dumariya–2 , Rautahat Rauthat Female 9817283630
10 Shambhu Ram Sangrampur – 5 Rautahat, Nepal Rauthat Male 9808793555 / 9860600000
11 Sarada Satyal Dumariya – 2, Rautahat Rauthat Female 9807609340
12 Sarita Kumari Chaudhary Rautahat Rauthat Female 9844052630
13 Juna Timalsinha Rautahat Rauthat Female 9845459460
14 Mohammad Ayatulla Rahaman Rajbiraj-2,Saptari Saptari Male 9849667159, 9814500000
15 Manju Kumari Chaudhary Parsbari /Pansera-1 Saptari Saptari Female 9804729399/ 03360476
16 Mahendra Sada Saptari Saptari Male
17 Deepak Sah Saptari Saptari Male
18 Dev Kumari Chaudhary VDC Khadagpur, Saptari Saptari Female 9811705932
19 Lalita Kumari Chaudhary Kushaha – 9, Saptary Saptari Female 9849809579, 9807210639
20 Manju Kumari Chaudhary prasbani Saptari Saptari Female 9804729399/ 03360476
21 Ranju Kumari Chaudhary VDC Madhupatti-2, Saptari Saptari Female 9814718039
22 Rita Kumari B.K shambhunath saptari, district Saptari Female 9844038938 /9807000000
23 Surendra Prasad Chaudhary Kabilasa-2, Saptari Saptari Female 9801523201, 9842957924
24 Shabana Praveen Rajbiraj ,Saptari Saptari Female 9807721311
25 Saraswati Mahaseth Kishanagar 7, Mahottari Mahottari Female 9814868877
26 Suresh Kumar Mandal Bhoil, Dhanusha Dhanusha Male 9804829558
27 Braham Dev Yadav Tarapatti Sirshiya, Dhanusha Dhanusha Male 9807816597
28 Uday Kumar Yadav Machi Jhitkohiya Dhanusha Male 9845834752
29 Birendra Kumar Yadav Somamai 5, Mahottari Mahottari Male 9844119327
30 Mira Kumari Paswan Dharmpur 1, Mahottari Mahottari Female 9844220415
31 Naresh Paswan Sonama, Mahottari Mahottari Male 9807665830
32 Nilam Yadav Bagda, Mahottari Mahottari Male 9844026454 9807822850
33 Nageshwar Prasad Mandal Khopi 1, Mahottari Mahottari Male 9844027513
34 Ambika Kumari BK Dhanushadham 9, Dhanusha Dhanusha Female 9815897848 9844272280
35 Bodh Krishna Mandal Giddha 1, Dhanusha Dhanusha Male 9804808340 9844409908
36 Aashik Ali Bindhi 7, Dhanusha Dhanusha Female 9816857925
37 Jahagir Alam Janakpur 16 Dhanusha Male 9817887786
38 Atri Kumar Yadav Tarapatti Sirshiya, Dhanusha Dhanusha Male 9844038288
39 Anita Devi Pandit Sonigama Tilhi, Dhanusha Dhanusha Female 9844026294
40 Srijana Adhikari Hatisarwa 7, Mahottari Mahottari Female 9844423113 9804889856
41 Tabasum Khatun Chakkar 8, Dhanusha Dhanusha Female 9800810786 9809614888
42 Lalita Mandal Mithleshwar Nikas 1, Dhanusha Dhanusha Female 9807889585
43 Sanju Kumari Yadav Halkhori, Mahottari Mahottari Female 9807898672
44 Jibach Yadav Hatisarwa 7, Mahottari Mahottari Male 9844059804
45 Nagendra Yadav Sonma 2, Mahottari Mahottari Male 9844430314 9800816993
46 Manorma Karn Janakpur 9, Dhanusha Dhanusha Female 9815883907
47 Punam Kumari Yadav Lakkad 4, Dhanusha Dhanusha Female 9802031475 9804808423
48 Jhagru Kumar Mandal Mithleshwar Nikas, Dhanusha Dhanusha Male 9804851920
49 Shiv Shankar Prasad Yadav Sohapur, Sirha Sirha Male 9817776935
50 Aashika Kumari Sharma Mahdaiya Tapanpur, Mahottari Mahottari Female 9815824734 9819615971
51 Sujit Thakur Raghunathpur, Mahottari Mahottari Male 9807645469 9843769569
52 Jitan Kumar Raut Ekrahiya 6 Mahottari Male 9807841565
53 Isragan Yadav Sripur 3, Mahottari Mahottari Female 9844383791
54 Sikendra Kumar Mahara Sonma 2, Mahottari Mahottari Male 9819679364
55 Pramod Kumar Sarbariya Dhanusha Dhanusha Male 9844102527